Evde Bakım Maaşı Öğrenme 2018

Devlet tarafından düzenlenen ve verilen desteklerden birisi de evde bakım parası. Her sene olduğu gibi 2018 yılı içerisinde de ilgili bakım paraları ihtiyacı olan, gerekli şartları yerine getiren ve başvuru yapan kişilere verilecektir. Bakıma muhtaç ve geliri düşük olan engelli bireyler sadece evde bakım maaşı alabiliyor. Yaşlılık gibi nedenlere bağlı olarak desteği almanız söz konusu değil.

Evde Bakım Parası Alma Şartları

Temel de 3 ana şart aranıyor. Bunlar;

Engelli olduğunu belirten sağlık raporu; bu raporun tam teşekküllü bir hasta haneden alınması gerekmektedir. Engel derecesinin ise en az %50 olması lazım ve buna ek olarak rapor içeriğinde yer alan ağır engelli alanında evet ifadesinin bulunması şartı da aranmaktadır. Temel hedef gündelik hayatınıza bir başkasının desteği ile devam ettirebildiğinizi görmek. Yaş sınırına bağlı olarak maaşlar sadece 2 yıl süre ile verilebiliyor. Örneğin çocukların gelişimi tamamlanmadığından engel derecesini belirlemek zor olabiliyor. Ödemenin devamlılığı için iki yılda bir rapor zorunluluğu söz konusu olabilir.

Bakıma muhtaç olunması; Belirttiğimiz gibi kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması gerekiyor. Örneğin yemek yeme, içme gibi. Gündelik gereksinimlerini karşılaması halinde maaş alıyorsa dahi kesinti olabilir.

Gelir düzey uygunluğu; Kişi bakıma muhtaç olsa dahi aylık hane net gelirini belirlenen sınırın üzerinde ise destekten yararlanamaz. Evde çalışan kişi sayısı ve buna bağlı olarak elde edilen gelir toplanarak hanede yaşayan kişi sayısına bölünür ve asgari bedelin 2/3 geçmemesi gerekir.

Sıralanan şartları yerine getiren kişiler bağlı oldukları il ya da ilçe Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Başvuru aşamasında tarafınızdan istenecek belgeleri erken temin ederseniz zaman kaybı yaşamaktan kurtulabilirsiniz. Belgeler; rapor, engelli bireye bakacak kişinin kimliği, engelli bireyin vesikalık fotoğrafı, gelir düzeyini beyan eden belge, engelli bireyin eğitim durumunu gösteren belge, engellinin varisi var ise bu durumu kanıtlayan evraklar olarak sıralanmaktadır. Kriterlerin uygun olması halinde sizinle iletişime geçilecek ve gerekli bilgi paylaşımı yapılacaktır.